Startuoja projektas „Maisto atlieka – žaliava !?!“

Vasario 9 d. Elektrėnuose susitiko teritorinio projekto „Maisto atlieka – žaliava !?!“ (44TT-KV-22-2-04958-PR001) dalyviai – Trakų krašto, Alytaus rajono, Prienų rajono, Elektrėnų savivaldybės ir Elektrėnų miesto VVG – aptarti projekto eigą, konkrečias veiklas. Iki šiol diskusijos vyko susitikimus organizuojant ir  nuotoliniu būdu.

Pirmiausiai, partnerių pageidavimu, apie Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės veiklą, įgyvendintus projektus papasakojo Aurelija Kasperavičienė, Elektrėnų miesto VVG pirmininkė, pirmojo susitikimo organizatorė. Po pristatymo buvo aptartos miesto VVG bendradarbiavimo galimybės su kaimiškosiomis VVG.

Ilgai diskutuota dėl filmo kūrimo, nes uždaviniuose numatyta, kad 10 minučių filmas žiūrovui turės  formuoti  kitokį požiūrį dėl atliekų rūšiavimo. Numatyta konferencijos data – vasario 24 d. Aptartos projekto veiklos.

Projektas  tikslas  – skatinti vietos gyventojų socialinį aktyvumą, sąmoningumą tvarumo ir atliekų rūšiavimo, ypač maisto,  srityse,  edukuojant visuomenę, įtraukiant jaunimo, verslo, bendruomenių ir savivaldos atstovų, neįgaliuosius iš kaimiškųjų ir miestų teritorijų.  Projektas bus įgyvendinamas keturiais  etapais:

I etapas–  įvadinis. Bendras atliekų rūšiavimo kultūros, pereinant prie maisto atliekų rūšiavimo, pristatymas: teisinė bazė, reglamentuojanti maisto atliekų tvarkymą, esama maisto atliekų tvarkymo situacija Lietuvoje, projekto dalyvių savivaldybėse, atliekų tvarkytojai. Mokslininkų įžvalgos, atliktų tyrimų pristatymai, inovacijos.

II etapas – šviečiamoji dalis. Organizuojama pažintinė ugdomoji veikla. Visuomenės edukavimas. Planuojami trys  seminarai (Atliekų rūšiavimas Vilniaus ir Alytaus regionuose, Inovacijos atliekų tvarkymo srityje, startuoliai  Augalinės bioskaidžios atliekos (kavos tirščiai, naudotas aliejus, kitos augalinės kilmės maisto gaminimo ir maisto produktų atliekos), jų perdirbimas į tvarius vabzdžių produktus) ir  viena lauko diena sliekų fermoje.

III etapas – praktinė dalis – Eko dirbtuvės. Po įvadinės ir šviečiamosios dalių kiekvienos VVG teritorijoje bus organizuojamos praktinės veiklos –  ekodirbtuvės, kurių metu edukatoriaus pagalba bus  gaminamos medinės kompostinės su dangčiais; aiškinama, kaip rūšiuoti, ką galima, ko negalima mesti į kompostines?  Kiekviena VVG pasirenka po  4 teritorijas / vietas (prie mokyklų, bendruomenės namų, darželių ar kito visuomeninio objekto, tinkamo  maisto atliekų rūšiavimo edukacijai ir kompostinių gamybai). Kiekvienoje kaimiškojoje  VVG  sudaroma  po 4 grupes (į jų sudėtį įtraukiamas jaunimas, mokiniai, neįgalieji), grupėje po 12 žmonių. Kiekviena grupė gaminama po 2 kompostines. Miesto VVG kompostines gaminasi savo lėšomis..

IV etapas apibendrinimas. Baigiamoji konferencija, filmo peržiūra, aptariamos veiklų tęstinumo galimybės.

Atskirai rinkti maisto atliekas įpareigoja Europos Sąjungos žiedinės ekonomikos strategija, kurios tikslas – mažinti atliekų kiekį ir taupyti pirminius išteklius, o susidariusias atliekas naudoti pakartotinai.

Tikimasi, kad projekto dalyviai pakeis savo požiūrį į atliekų, ypač maisto, rūšiavimą, pakeis vartojimo įpročius, pajus kad maisto atliekas rūšiuoti tikslinga, kad jos, nesupiltos  į bendrą krūvą su kitomis šiukšlėmis/atliekomis, tampa  naudingomis, t. y. žaliava (kompostas, elektros energija , kt.), sumažėja kaštai.

 

Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė, Trakų krašto VVG pirmininkė, projekto vadovė