Kviečiamas Prienų rajono VVG valdybos posėdis

Pranešu, kad  Prienų rajono VVG pirmininkė Virginija Žliobienė, vadovaudamasi Valdybos darbo reglamentu, 2023 m. sausio 19 d. (ketvirtadienį) nuo 10.00 val. organizuoja nuotolinį  Prienų rajono Vietos veiklos grupės vietos valdybos narių posėdį.

Svarstomi klausimai:

  1. Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos“ keitimo.
  2. Dėl “Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija” Nr. 42VS-KK-15-1-06747-PR001”, įgyvendinamos pagal LKP 2014-2020 m. programos priemonę “LEADER” metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo.
  3. Kiti einamieji klausimai.

 

VVG pirmininkė                                                                                 Virginija Žliobienė