2024 m. kovo 15 d. įvyko Prienų r. VVG valdybos nuotolinis posėdis, kurio metu buvo patvirtinta  „Prienų rajono kaimiškosios teritorijos Vietos plėtros 2015-2023 m. strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. I „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“, priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-6 ), veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4) finansavimo sąlygų aprašo (toliau – FSA) ir kvietimo Nr. 22 ir Nr.23 teikti vietos projektus skelbimo dokumentacija.

Autorius vvg