2023 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetas patvirtino Prienų rajono vietos veiklos grupės  vietos plėtros 2023-2028 metų          strategiją (toliau -VPS)

Patvirtintos vietos plėtros strategijos suma – 1 425 886 mln. Eur.

Visos VPS priemonės pasirinktos atsižvelgiant į rajono situacijos analizę.

Lėšos tarp VPS priemonių paskirstytos atsižvelgiant į VVG teritorijos poreikio analizės rezultatus.

VPS numatytos priemonės:

  1. Parama ne žemės ūkio verslui kaime kurti ir plėtoti – iki 600 000 Eur.
  2. Parama žemės ūkio verslui kaime kurti ir plėtoti – iki 75 709 Eur.
  3. Parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai – iki 100 000 Eur.
  4. Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslo iniciatyvų skatinimas – 145 000 Eur.
  5. Parama vietos iniciatyvų įgyvendinimui ir partnerystės stiprinimui – 160 000 Eur.
  6. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas – 60 000 Eur.
  7. VVG teritorinis bendradarbiavimas – 15 000 Eur.

VPS 2023-2028 m. planuojama pradėti įgyvendinti nuo 2024 metų gegužės 1 dienos.

 

 

By vvg