Prienų rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto,  2023 m. kovo 17 d. posėdžio Nr. 3 sprendimu sudarytas rezervinis vietos projektų sąrašas visiems privalomą mažiausią balų skaičių surinkusiems vietos projektams:

  1. PRIE-LEADER-6A-D-21-1-2023 skirta balų suma 75 balai,
  2. PRIE-LEADER-6A-D-21-5-2023 skirta balų suma 60 balų,

Rezervinio vietos projektų sąrašo galiojimo laikas iki 2023-12-29.

Autorius vvg