Rugsėjo 10 dieną vykusiame Prienų rajono Vietos veiklos grupės narių ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime buvo išklausyta Prienų r. Vietos plėtros strategijos (VPS) projekto administravimo vadovės  Virginijos Žliobienės ataskaita apie tai, kaip sekasi įgyvendinti Vietos plėtros 2015-2023 m. strategiją. Šiam laikotarpiui buvo skirta 2 204 191 Eur paramos suma,  iš jos –1 763 353 Eur vietos projektams (administravimui – 440 838 Eur.) pagal du veiklos prioritetus – patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų kokybės gerinimas bei Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas.

Pagal pirmojo prioriteto priemones pareiškėjai galėjo pasinaudoti parama ne žemės ūkio verslams kaimo vietovėse plėtoti ir pradėti. Pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ iš viso patvirtintos 28 paraiškos 1 248 436 Eur sumai, sukurtos 45 darbo vietos, trečdalis jų skirta jauniems žmonėms iki 29 metų ir iki 40 metų amžiaus.

V.Žliobienės teigimu, verslo plėtrai  pareiškėjai pateikė devynis su kraštovaizdžio tvarkymu, pastatų ir vidaus apdailos, apgyvendinimo, pastatų apšildymo, šaldymo įrenginių priežiūros ir remonto, sporto ir aktyvaus poilsio paslaugų teikimu susijusius projektus, jiems paskirstyta 415 895  eurai. Tiesa, galbūt dėl nepasitikėjimo savo jėgomis ir kitų aplinkybių trys pareiškėjai atsiėmė pateiktas paraiškas net ir po sutarties pasirašymo, todėl lėšų likutis (84 192 Eur) buvo perkeltas projektams, skirtiems verslo pradžiai.

Asmenys, ketinantys pradėti savo verslą, galėjo pretenduoti į 51 437 tūkst. eurų paramą vienam projektui, iš viso parengta 19 projektų 832 541 euro sumai. Kaimo vietovėse bus teikiamos kraštovaizdžio tvarkymo, gaminių iš tekstilės gamybos, pastatų apšildymo, sulčių spaudimo, reklaminių gaminių, sporto ir aktyvaus poilsio ir kitos paslaugos.

Pagal antrąjį prioritetą galėjo būti teikiami projektai, skatinantys kaimo bendruomenių narių socialinį aktyvumą, bendruomeniškumą, partnerystę, stiprinantys jų gebėjimus, motyvuojantys siekti geresnių gyvenimo sąlygų kaime.

V.Žliobienė s pastebėjimu, bendruomenės aktyviai teikė projektus. Pagal Vietos plėtros strategijos priemonę, skirtą NVO socialinės veiklos skatinimui ir įvairinimui, buvo pateikti  5 projektai  93 194 eurų sumai. Kaimo vietovėse bus teikiamos edukacinės, siuvimo iš antrinių žaliavų, sveikatingumo, sodo ir daržo gėrybių džiovinimo bei liofilizavimo,  maisto ruošimo, grožio paslaugos. Priemone „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ pasinaudojo du pareiškėjai, infrastruktūros kūrimui ir plėtrai iš viso skirta 134 030 eurų.

Kaip minėjo Prienų rajono VPS projekto administravimo vadovė, tarp pareiškėjų populiariausia VPS priemonė – „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, jos įgyvendinimui planuota skirti paramą dešimčiai projektų, o sulaukta 18 paraiškų 152 970 eurų sumai. Toks aktyvumas rodo, kad kaimo žmonėms reikia ne tik duonos, bet ir kultūrinių renginių, prasmingo laisvalaikio.

Pasak V.Žliobienės, nepanaudotų rezervų dar yra, pirmiausia vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymo, įgūdžių įgijimo srityje, kur pateikta du projektai 18 249 eurų sumai vietoj planuotų trijų. Pranešėja apgailestavo dėl to, kad net ir po dviejų kvietimų teikti projektus nepasisekė įgyvendinti  rodiklių, numatytų  pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimas“, vienam projektui suplanuota skirti iki 19 926 eurų.

V.Žliobienė pasidžiaugė, kad, vertinant VPS rezultatyvumą ir pažangos lygį, Prienų rajono VVG pasiekė aukštus vietos plėtros strategijos įgyvendinimo finansinio, fizinio rezultatyvumo ir naujų darbo vietų sukūrimo rodiklius, todėl skirta papildoma paramos suma tolimesniam VPS įgyvendinimui. Pereinamajam laikotarpiui numatyta 160 399 eurai

iš ekonomikos gaivinimo priemonės atsigavimui po COVID-19 krizės paremti ir 186 984 eurai iš EŽŪFKP. Susirinkimo dalyviams pritarus didžioji dalis  EŽŪFKP lėšų ir projektams pagal įvairias priemones nepaskirstytų lėšų likučiai, iš viso 234 142 eurai, bus nukreipti verslo srities projektams, galės būti finansuojami keturi – penki nauji projektai.

Prienų rajono VVG įsipareigojusi Vietos plėtros 2015-2023 m. strategiją įgyvendinti iki 2024 m. gruodžio 31 d.
VPS projekto viešųjų ryšių specialistas, projekto administratorius Saulius Narūnas papasakojo apie Prienų rajono VVG narių dalyvavimą teritorinio bendradarbiavimo projekte „Kartos kartu“, kurio pareiškėjas – Joniškio  rajono partnerystės vietos  veiklos grupė. S.Narūno teigimu, šis projektas suteikė progą prieniečiams ne tik pažinti Joniškį, Molėtus, Telšius, užmegzti ryšius su vietos bendruomenių atstovais, bet ir pristatyti Prienų krašto išskirtinimą. Projekto dalyviams buvo surengtos ekskursijos po Veiverius, Šilavoto Davatkyną, vyko fotografijos užsiėmimai Balbieriškyje, folkloro stovykla Skriaudžiuose, edukacija „Duonos kelias iki stalo“.

S.Narūnas informavo apie būsimas fokloro ir kulinarijos stovyklas Telšiuose, visus, mėgstančius aktyvų laisvalaikį, pakvietė į dviejų dienų žygį Joniškyje, kuris vyks spalio mėnesį.

V.Žliobienė pasidžiaugė sėkmingu bendradarbiavimu su Prienų rajono savivaldybe, padėkojo Prienų r. VVG valdybos nariams už konstruktyvų darbą. Susirinkimo dalyviai išrinko naująją valdybą, sudarytą iš nevyriausybinių organizacijų, verslo ir vietos valdžios atstovų.  Jos pirmininku patvirtintas Prienų rajono savivaldybės Kultūros ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis.

 

Dalė Lazauskienė

By vvg