Praėjusį šeštadienį vykęs Prienų rajono vietos veiklos grupės ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas pasižymėjo darna ir susiklausymu. Jo dalyviai be diskusijų pritarė ataskaitiniam pranešimui, revizorės bei finansininkės pateiktoms ataskaitoms.
Susirinkime buvo pasidžiaugta tuo, kad prieniškiai yra tarp lyderių, dalyvaujant kvietimuose finansinei paramai gauti, kad Nacionalinė mokėjimų agentūra neturi pretenzijų bendruomenių parengtiems projektams, ir mūsiškiai sėkmingai įsisavina verslo plėtrai ir kitoms veikloms skirtas programos lėšas. Ataskaitinį pranešimą skaičiusi

Virginiją Žliobienę sveikina vicemerė Loreta Jakinevičienė ir Tarybos Kaimo ir bendruomenių reikalų komiteto pirmininkas Vaidas Kupstas.

pirmininkė Virginija Žliobienė taip pat džiaugėsi ir savivaldybės parama bei bendryste su verslininkais.
Neužtruko ir rinkimų procedūros. Bendruomenių asociacijų vadovai ar jų deleguoti atstovai VVG pirmininkės pareigas vėl patikėjo buvusiai vadovei Virginijai Žliobienei, o revizorės – Linai Matulevičienei. VVG valdybos komanda pasipildė ir Prienų rajono savivaldybės tarybos deleguotais atstovais – vicemere Loreta Jakinevičiene ir Tarybos nariu Vytautu Joneliu. Administracijos direktorės pavaduotojas Algis Marcinkevičius dirbo ir ankstesnėje kadencijoje.
„Gyvenimo“ informacija

Autorius vvg