Prienų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį ” Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti”

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas. Vietos projekto paraiška

2 priedas. Verslo planas

3 priedas. Vienos-įmonės-deklaracija

4 priedas. SVV-statuso-deklaracija-patvirtinta-2017-11-14

 

 

Autorius vvg