Skelbimas

Pranešu, kad  2017 m. spalio 30 d. 16 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresas: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks VVG valdybos posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl „Prienų rajono kaimiškosios teritorijos Vietos plėtros 2015-2023 m. strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ keitimo.
  2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo teikimo NMA.
  3. Dėl Ekonominės veiklos rūšių, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK), kurioms vykdyti ir plėtoti neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos, priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“, sąrašo derinimo.
  4. Dėl VVG 10 metų jubiliejaus paminėjimo.
  5. Einamieji klausimai.

 

 

 

 

VVG valdybos pirmininkė                                            Aušra Tamošiūnienė

002(1)

 

 

Autorius vvg