Pranešu, kad  2017 m. gegužės 17 d. 16 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresas: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks VVG valdybos posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2016 m. tvirtinimo.
  2. Dėl pritarimo teritoriniam projektui „Su šeimyna pas kaimyną“.
  3. Dėl Vietos projektų atrankos kriterijų papildymo ir tvirtinimo.
  4. Dėl VVG narių visuotinio susirinkimo organizavimo.
  5. Dėl išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos.
  6. Einamieji klausimai.

VVG valdybos pirmininkė                                            Aušra Tamošiūnienė

By vvg