2017 metų nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai

Spausdinti
Svarbiausios datos
Paraiškų priėmimas
Nuo 2017-03-10
Iki 2017-04-10
Paramos gali kreiptis:
 • kaimo bendruomenė, atitinkanti taisyklių 17 punkte nurodytus reikalavimus;
 • rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“, ir kt.), atitinkanti taisyklių 18 punkte nurodytus reikalavimus;
 • nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“, ir kt.), atitinkanti taisyklių 19 punkte nurodytus reikalavimus.
Remiamos veiklos sritys:
 • kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas (toliau – pirmoji veiklos sritis);
 • kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas) (toliau – antroji veiklos sritis);
 • tradicinių renginių organizavimas (toliau – trečioji veiklos sritis). Tradicinis renginys – konkrečiam kaimui ar keliems kaimams ar regionui reikšminga, bent 3 kartus organizuota, kultūrą ir papročius puoselėjanti šventė (pvz., kaimo kapelų festivalis, pleneras, bendruomenių sąskrydis ir kt.). Tradiciniu renginiu nelaikomos valstybinės šventės.
Didžiausia paramos suma vienam projektui, į šią sumą įskaitant PVM:
 • kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį – 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų);
 • kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį – 7 000 Eur (septyni tūkstančiai eurų);
 • kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį:
  • 1 500 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai eurų), kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 8.1 papunktyje nurodyta pareiškėja;
  • 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų), kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 8.2 papunktyje nurodyta pareiškėja;
  • 6 000 Eur (šeši tūkstančiai eurų), kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 8.3 papunktyje nurodyta pareiškėja.
Paramos lėšomis mokama (neviršijant nurodytos didžiausios paramos sumos projektui):
 • iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projektas teikiamas pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį. Likusi dalis mokama paramos gavėjos lėšomis, kurių šaltinis turi būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz. savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos), suapvalinimai negalimi;
 • iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį.
Aktuali informacija:

By vvg