Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis šaukiamas 2016 m. gruodžio 20 d. 15.00 val. (antradienį)  Prienų rajono VVG patalpose, Kauno g. 2, (2 aukštas), Prienai.  

Siūlomi svarstyti šie klausimai

  1. Dėl konkrečių VPS priemonių ir veiklos sričių pasirinkimo, planuojant vietos projektų paraiškų Kvietimą Nr. 01.
  2. Dėl papildomų vietos projektų atrankos kriterijų nustatymo pagal konkrečias VPS priemones bei veiklos sritis.
  3. Einamieji klausimai.

Valdybos posėdis atviras

VVG valdybos pirmininkė                                            Aušra Tamošiūnienė

 

Autorius vvg