Kauno apskrities VVG susitikimas

Kauno apskrities VVG susitikimas

Vasario 25 dieną vyko tradicinis Kauno apskrities vietos veiklos grupių susitikimas. Šį kartą susitikimui vieta buvo pasirinkta Nemajūnų dienos centre, Birštono savivaldybėje. Susitikimą organizavo Alytaus vietos veiklos grupė, į kurios teritoriją patenka ir Birštono savivaldybė. Į susitikimo darbotvarkę buvo įtraukti

Baigėsi kvietimo Nr. 6 paraiškų pateikimo laikas

Baigėsi projekto „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023m. vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KK-15-1-06747-PR001 pagal LKP 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“, vietos projektų, įgyvendinamų pagal VPS  II prioriteto „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“ VPS priemonės „Kultūros