Prienų rajono VVG pirmininkė V. Žliobienė pristatė VVG projektą pagal Vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“

Prienų rajono VVG pirmininkė V. Žliobienė pristatė VVG projektą pagal Vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“

Gruodžio 3 d. Savivaldybėje vyko seniūnų pasitarimas, kuriame dalyvavo ir Savivaldybės vadovai – meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotojas A. Marcinkevičius, administracijos direktorius E. Visockas, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistai J. Šiugždinis, D. Sodaitis, taip pat Prienų rajono vietos veiklos