Pasibaigė Prienų rajono vietos veiklos grupė  kietimo Nr. 22 teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal Vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ pateikimo terminas.

Kvietimo metu gautos 5 vietos projektų paraiškos.

Autorius vvg