2024 m. balandžio 29 d.  įvyko nuotolinis  Prienų rajono Vietos veiklos grupės valdybos posėdis, kurio metu buvo pritarta „Prienų rajono vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“, Kvietimo Nr. 1 teikti vietos projektus pagal VPS priemonę „Parama vietos iniciatyvų įgyvendinimui ir partnerystės stiprinimui“ dokumentams ir paskelbimui.

 

Autorius vvg