Skelbimas – liepos 16 d. (penktadienį) nuo 10.00 val. organizuojamas nuotolinis PAK posėdis

 

Pranešu, kad  2021 m. liepos 16 d. (penktadienį) nuo 10.00 val. organizuojamas nuotolinis  Prienų rajono Vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl „Prienų rajono kaimiškosios teritorijos Vietos plėtros 2015-2023 m. strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. II „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“, priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-3), Kvietimo Nr. 14 metu surinktų vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo metu priimtų išvadų (patvirtinimas/nepatvirtinimas) teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui (projekto administratorius Saulius Narūnas).

 

Valdybos pirmininkė                                                                 Aušra Tamošiūnienė

 

 

By vvg