2019-011-06 vykusiame Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje buvo patvirtintas kvietimo Nr. 8 finansavimo sąlygų aprašas, pagal  VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“  (Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5)

Autorius vvg