8  KVIETIMAS

Prienų rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal Vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) VPS priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“

Kvietimas Nr.8 Teikti vietos projektų paraiškas

Kvietimas Nr.8 Finansavimo sąlygų aprašas

Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

Priedas Nr.2 Jungtines veiklos sutarties forma

Autorius vvg