Skelbimas

Pranešu, kad  2019 m. lapkričio 6 d. 13 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresas: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks VVG valdybos posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos“, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pagal VPS II prioriteto „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“, VPS priemonės „NVO socialinės veiklos skatinimas ir įvairinimas“, (LEADER-19.2-SAVA-5)  finansavimo sąlygų aprašo (toliau – FSA) ir Kvietimo Nr. 8 teikti vietos projektus skelbimo patvirtinimo (projekto administratorius  Narūnas).
  2. Einamieji klausimai.

 

 

Valdybos pirmininkė                                                                          Aušra Tamošiūnienė

Autorius vvg