Skelbimas – rugsėjo 17 d. 16 val. kviečiamas PAKo  posėdis

Pranešu, kad  2018 m. rugsėjo 17 d. 16 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresas: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks Prienų rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdis.

 

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

 

  1. Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS I prioriteto „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“, priemonės Nr. LEADER-19.2-6 „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos srities Nr. LEADER-19.2-6.4 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ pritarimo skirti paramą, kvietimo Nr. 4 gautiems vietos projektams ir rekomendavimo pradėti kitą vertinimo etapą (projekto administratorius S. Narūnas).

 

 

 

Prienų r. VVG valdybos pirmininkė                                                            Aušra Tamošiūnienė

 

Autorius vvg