Baigėsi kvietimas Nr. 4 teikti paraiškas vietos projektams pagal VPS I prioriteto  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.

Kvietimo metu gauti 5 vietos projektai.

Autorius vvg