Kvietimas Nr.4 teikti paraiškas vietos projektams galioja iki 2018 m. birželio 28 d.

Prienų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį ” Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti”

Kvietimas Nr. 4

FSA LEADER-19.2-6.4

1 priedas Vietos projekto paraiška (Verslo pletra)

2 priedas (patikslintas)Verslo planas

3 priedas. Vienos-įmonės-deklaracija.

4 priedas. SVV-statuso-deklaracija-patvirtinta-2017-11-14

By vvg