Skelbimas

 

Pranešame, kad 2018 m. birželio 1 d. 16 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro disko salėje, Vytauto g. 35, Prienai, vyks Prienų rajono Vietos veiklos grupės ataskaitinis-rinkiminis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Registracija.

2. Susirinkimo atidarymas.

3. Darbinių komisijų išrinkimas.

4. Ataskaitinis pranešimas.

5. Revizoriaus ataskaita.

6. VVG valdybos narių rinkimai.

7. Einamieji klausimai.

Autorius vvg