SKELBIMAS

Autoriusvvg

Geg 3, 2018

Pranešame, kad 2018 m. gegužės 10 d. 17 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro disko salėje, Vytauto g. 35, Prienai, vyks Prienų rajono Vietos veiklos grupės ataskaitinis-rinkiminis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Registracija. 2. Susirinkimo atidarymas. 3. Darbinių komisijų išrinkimas. 4. Ataskaitinis pranešimas. 5. Revizoriaus ataskaita. 6. VVG valdybos narių rinkimai. 7. Einamieji klausimai.

Autorius vvg