Kvietimas Nr.2 galioja iki 2018 m. kovo 30 d.

Prienų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį ” Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti”

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas. Vietos projekto paraiška

2 priedas. Verslo planas

3 priedas. Vienos-įmonės-deklaracija

4 priedas. SVV-statuso-deklaracija-patvirtinta-2017-11-14

Autorius vvg