Skelbimas – gruodžio 15 d. (ketvirtadienį) nuo 10.00 val. organizuojamas nuotolinis valdybos narių posėdis.

 Pranešu, kad  2022 m. gruodžio 15 d. (penktadienį) nuo 10.00 val. organizuojamas nuotolinis  Prienų rajono Vietos veiklos grupės vietos valdybos narių posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

Dėl „Prienų rajono kaimiškosios teritorijos Vietos plėtros 2015-2023 m. strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. II „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“, priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-3), finansavimo sąlygų aprašo (toliau – FSA) ir kvietimo Nr. 19 teikti vietos projektus skelbimo pristatymo bei tvirtinimo (projekto administratorius Narūnas).

Valdybos pirmininkas                                                                Rimantas Šiugždinis

Autorius vvg