2022 m. rugsėjo 27-30 d. VPS projekto administracijos vadovė Virginija Žliobienė ir projekto administratorius Saulius Narūnas dalyvavo tarptautiniame seminare Prancūzijoje „SMART VILLAGE ir vietos veiklos grupių geroji patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategijas LEADER metodu: Prancūzijos patirtis“.

Komandiruotės tikslas – susipažindinti su LEADER metodo ir sumanaus kaimo projektų įgyvendinimu Prancūzijoje, dalintis gerąja vietos veiklos grupių patirtimi, įgyvendinant vietos plėtros strategijas, aplankyti įgyvendintus vietos projektus.

By vvg