Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centras vykdo vietos projektą „Žmogiškojo kapitalo ugdymas, įgūdžių įgijimas“ (Nr. PRIE-LEADER-1C-M-14-1-2021/ 42VS-PV-21-1-06989-PR001) ir kviečia į mokymus, tema „Verslumo skatinimas, žmogiškųjų vadybinių gebėjimų ugdymas rengiant verslo planus, įgyvendinant vietos projektus pagal VPS“.

Mokymai vyks: 2022-10-26  Trakelio g. 1A, Šilavoto sen., Prienų r.

Mokymų pradžia 10 val.

Autorius vvg