Skelbiama informacija apie kvietimą teikti vietos projektus Nr.18 (kvietimo laikotarpis nuo 2022-05-02 iki 23022-06-06) pagal „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos“, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pagal VPS II prioriteto  „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“, VPS priemonės „Bendradarbiavimas“, (Nr. LEADER-19.2-16.9), veiklos sritį “Bendradarbiavimas siekiant ūkininkavimo veiklos įvairinimo, imantis veiklos, susijusios su sveikatos priežiūra, socialine integracija, bendruomenių remiama žemės ūkio veikla ir švietimu aplinkos ir maisto klausimais finansavimo sąlygų aprašo (toliau – FSA).

Kvietimo Nr.18 Skelbimas

Kvietimas Nr.18 (Bendradarbiavimas) Finansavimo sąlygų aprašas

Kvietimas Nr. 18 Priedas Nr. 1 Vietos projekto paraiškos forma

Kvietimas Nr. 18 Priedas Nr.2 Jungtines veiklos sutarties forma

By vvg