Įvyko Prienų r. VVG valdybos posėdis „Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos“, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pagal VPS II prioriteto  „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“, VPS priemonės „Bendradarbiavimas“, (Nr. LEADER-19.2-16.9), veiklos srities “Bendradarbiavimas siekiant ūkininkavimo veiklos įvairinimo, imantis veiklos, susijusios su sveikatos priežiūra, socialine integracija, bendruomenių remiama žemės ūkio veikla ir švietimu aplinkos ir maisto klausimais finansavimo sąlygų aprašo (toliau – FSA) ir Kvietimo Nr. 18 teikti vietos projektų paraiškas skelbimo patvirtinimo. Valdyba patvirtino kvietimo Nr. 18  dokumentaciją.

By vvg