Nacionalinė mokėjimo agentūra atliko įgyvendinamos Prienų r. VVG vietos plėtros strategijos (VPS) pažangos rezultatyvumo vertinimą dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui (2021 m. ir 2022 m.) skyrimo. Vertinimo metu buvo nustatyta, jog įgyvendinamos strategijos pažangos vertinimo rezultatas pasiektas ir bus skiriamos lėšos tolimesniam VPS įgyvendinimui.

VPS pažangai įvertinti buvo naudojami trys pagrindiniai rodikliai (pasiekti reikėjo 75 proc.): finansinio rezultatyvumo (pasiekta 84,16 proc.), fizinio rezultatyvumo (89 proc.) bei naujų darbo vietų kūrimo (174 proc.).

Ačiū visiems už gražų bendradarbiavimą.

Autorius vvg