Informuojame, kad vadovaujantis 2014 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 3D-507 „LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS“ 177 punktu Paramos gavėjas privalo teikia šias projekto ataskaitas:

177.1. teikiant galutinį mokėjimo prašymą – galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą;

177.2. kiekvienais kontrolės laikotarpio metais iki gegužės 1 d. – užbaigto projekto metinę ataskaitą.

Ataskaitų formas rasite čia:  https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-2016-m/20142020-m-programinio-laikotarpio-vietos-projektu-pateiktu-pagal-vietos-pletros-strategijas-igyvendinamas-bendruomeniu-inicijuotos-vietos-pletros-budu-administravimo-proceduros-aprasas/11112

 

By vvg