Skelbimas

Pranešu, kad  Prienų rajono VVG pirmininkė Virginija Žliobienė, vadovaudamasi Valdybos darbo reglamentu, organizuoja Prienų r. VVG valdybos e – posėdį.

Prašome iki š.m. kovo 3 d. 12:00 val. pateikti savo nuomonę (pritariu/nepritariu/susilaikau) svarstomais klausimais. Savo nuomones prašome siųsti el. paštu: prienuvvg@gmail.com

 

Svarstomas klausimas:

Vietos projekto Nr. PRIE-LEADER-6B-I-3-1 “Jiezno senųjų kapinių teritorijos sutvarkymas” vykdytojos Prienų r. sav.  administracijos direktorės prašymas “Dėl projekto “Jiezno senųjų kapinių teritorijos sutvarkymas” mokėjimo prašymų pateikimo grafiko ir projekto įgyvendinimo termino pakeitimo” ir inicijuojamas Kvietimo Nr. 3 Finansavimo sąlygų aprašo keitimas.

Prienų r. VVG valdybos pirmininkė

Aušra Tamošiūnienė

By vvg