Rugpjūčio 4 d. Molėtuose vyko teritorinio bendradarbiavimo projekto „Kartos kartu” koordinacinės grupės sustikimas.

Suitikimo metu aptartas jau įvykęs Joniškio rajone 2 dienų žygis, suplanuotas rugpjūčio 26 – 27 d. Molėtų rajone vyksiantis žygis, kitos numatomos projekto veiklos.

Primename, kad tai viena iš  teritorinio bendradarbiavimo tarp Joniškio r. partnerystės, Molėtų r., Prienų r. ir Telšių r. VVG projekto „Kartos kartu”, veiklų.

Projekto tikslas – aktyvinti visų partnerių teritorijose socialinę veiklą įtraukiant į 33 projekto renginius ne mažiau nei 1206 dalyvius. Į visas projekto veiklas planuojama įtraukti bent po vieną jaunimo atstovą iš kiekvienos VVG teritorijos. Projekto veiklomis skatinamas kultūros ir krašto savitumo išsaugojimas ir tradicijų tęstinumas bei kartų bendravimas.

Autorius vvg