Skelbimas

Pranešame, kad 2020 m. liepos 17 d. (penktadienį) 16 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro disko salėje, Vytauto g. 35, Prienai, vyks pakartotinis Prienų rajono Vietos veiklos grupės narių ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Registracija. 2. Susirinkimo atidarymas. 3. Darbinių komisijų išrinkimas. 4. Ataskaitinis pranešimas. 5. Einamieji klausimai.

 

Susirinkime  dalyvauja  asociacijos  vadovas ar jo įgaliotas asmuo. 

 

Pirmininkė                                                                                                                                   Virginija Žliobienė

 

 

By vvg