Prienų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį ” Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti”

KVIETIMO NR. 10 DOKUMENTAI

Kvietimas Nr. 10 teikti vietos projektus

Kvietimas Nr.10 Finansavimo sąlygų aprašas

Priedas Nr. 1 Vietos projektų paraiška

Priedas NR.2 Verslo planas

By vvg