Skelbimas – gruodžio 19 d. 15.00 val. kviečiamas PAK posėdis

Pranešu, kad  2019 m. gruodžio 19 d. 15.00 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresu: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks Prienų rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdis.

 

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pagal VPS prioriteto Nr. I „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“, VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-6), veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (Nr. LEADER-19.2-6.4) Kvietimo Nr. 7 laikotarpiu gautoms paraiškoms pritarimo skirti paramą ir rekomendavimo pradėti kitą vertinimo etapą (projekto administratorius S. Narūnas).
  2. Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos“, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu pagal VPS II prioriteto „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“, VPS priemonės „Bendradarbiavimas“, (Nr. LEADER-19.2-16.9), veiklos srities “Bendradarbiavimas siekiant ūkininkavimo veiklos įvairinimo, imantis veiklos, susijusios su sveikatos priežiūra, socialine integracija, bendruomenių remiama žemės ūkio veikla ir švietimu aplinkos ir maisto klausimais finansavimo sąlygų aprašo (toliau – FSA) ir Kvietimo Nr. 9 teikti vietos projektų paraiškas skelbimo patvirtinimo (projekto administratorius  Narūnas).
  3. Einamieji klausimai.

 

 

 

 

Prienų r. VVG valdybos pirmininkė                                                Aušra Tamošiūnienė

Autorius vvg