Pasirašytos pirmosios trys antro kvietimo sutartys  pagal Prienų rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos I prioriteto „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LADER-19.2-6 , veiklos sritį „parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ nr. LEADER-19.2-6.2.

20190321_151740 20190318_104156

Autorius vvg