Skelbimas – kovo 27 d. 16.30 val. kviečiamas PAK posėdis

Pranešu, kad  2019 m. kovo 27 d. 16.30 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresu: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks Prienų rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdis.

 

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. II „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“ , VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-4) vietos projektų atrankos vertinimo metu priimtų išvadų vietos projektų paraiškoms patvirtinimas/nepatvirtinimas teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui (projekto administravimo vadovė V. Žliobienė).

Kviečiamas PAK posėdis

By vvg