2019 m. sausio 15 d. 15 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresu: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyko Prienų rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstomos vietos projektų paraiškos pagal „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. I „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ , VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-6), veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2) pateiktos kvietimo Nr. 5 metu, pagal patvirtintas Finansavimo Sąlygų Apraše (toliau FSA) tinkamumo finansuoti sąlygas.

Prienų rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komitetas patvirtino visas pateiktas vietos projektų paraiškas ir rekomendavo jas perduoti sekančiam vertinimo etapui.

By vvg