Skelbimas – sausio 15 d. 15 val. kviečiamas PAK posėdis

Pranešu, kad  2019 m. sausio 15 d. 15 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresu: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks Prienų rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto posėdis.

 

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau-VPS), įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto Nr. I „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ , VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-6), veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2) kvietimo Nr. 5 metu, pagal patvirtintas Finansavimo Sąlygų Apraše (toliau FSA) tinkamumo finansuoti sąlygas, patvirtinti gautų vietos projektų atrankos rezultatų sąrašą (projekto administratorius S. Narūnas).
  2. Metinio (2018 m.) patikslinto VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo tvirtinimas (V. Žliobienė).

 

 

Prienų r. VVG valdybos pirmininkė                                                Aušra Tamošiūnienė

By vvg