Tęsiasi kvietimas teikti paraiškas pagal priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį ” Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti”

Prienų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį ”