Baigėsi projekto „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023m. vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KK-15-1-06747-PR001 pagal LKP 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“, vietos projektų, įgyvendinamų pagal VPS prioriteto Nr.1 ‚Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtrauktiems didinimas, vietos gyventojų kokybės gerinimas,  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6 .4 kvietimo Nr. 21 paraiškų pateikimo laikas.

Kvietimo Nr.21 metu gautos 7 vietos projektų paraiškos. Bendra gautų vietos projektų prašoma paramos suma vietos projektams įgyvendinti 332 950,00 Eur.

Autorius vvg