Prienų rajono Šilavoto bendruomenių centras įgyvendina projektą „Žmogiškojo kapitalo ugdymas, įgūdžių įgijimas” buvo aplankyti įgyvendinti projektai Molėtų r. VVG

By vvg