Paraiškų rinkimas pagal Nacionalinėmis lėšomis finansuojamas priemones „Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms“ vyksta nuo vasario 17 d. iki kovo 21 d. Siekiant padėti asmenims, rengiantiems paraiškas paramai gauti, parengtos vaizdo instrukcijos, kuriose pateikiama informacija, kaip turėtų būti pildomos paraiškos.

 

Su veiklos srities „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ paraiškos pildymo vaizdo instrukcija kviečiame susipažinti čia.

 

Su veiklos srities „Renginių organizavimas“ paraiškos pildymo vaizdo instrukcija kviečiame susipažinti čia.

 

Su veiklos srities „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ paraiškos pildymo vaizdo instrukcija kviečiame susipažinti čia.

 

Autorius vvg