Pranešu, kad  2019 m. rugsėjo 20 d. (penktadienį) 11 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresas: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks VVG valdybos posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ , VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-6), veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4) finansavimo sąlygų aprašo (toliau – FSA) ir Kvietimo Nr.7 teikti vietos projektus skelbimo patvirtinimo (projekto administratorius Narūnas).
  2. Dėl projekto “Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija” Nr. 42VS-KK-15-1-06747-PR001”, įgyvendinamo pagal LKP 2014-2020 m. programos priemonę “LEADER”, “Metinio 2020 m. VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo“
  3. Dėl Vietos projekto pareiškėjo S. Kuktos prašymo.
  4. Einamieji klausimai.

 

 

 

 

Valdybos pirmininkė                                                                          Aušra Tamošiūnienė

By vvg