Pranešu, kad  2019 m. rugsėjo 20 d. (penktadienį) 11 val. Prienų rajono Vietos veiklos grupės patalpose, adresas: Kauno g. 2, II a., Prienai, vyks VVG valdybos posėdis.

Preliminari posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu“ pagal VPS prioriteto „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ , VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (Nr. LEADER-19.2-6), veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4) finansavimo sąlygų aprašo (toliau – FSA) ir Kvietimo Nr.7 teikti vietos projektus skelbimo patvirtinimo (projekto administratorius Narūnas).
  2. Dėl projekto “Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija” Nr. 42VS-KK-15-1-06747-PR001”, įgyvendinamo pagal LKP 2014-2020 m. programos priemonę “LEADER”, “Metinio 2020 m. VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo“
  3. Dėl Vietos projekto pareiškėjo S. Kuktos prašymo.
  4. Einamieji klausimai.

 

 

 

 

Valdybos pirmininkė                                                                          Aušra Tamošiūnienė