Pagal Prienų rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos I prioriteto „Patrauklios aplinkos verslui ir darbo vietų kūrimas, socialinės įtraukties didinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ pasirašytos 8  sutartys, dar 1 paraiška įvertinta teigiamai.

Taip pat 1 pasirašyta ir 1 paraiška įvertinta teigiamai pagal priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

20190321_15174320190418_10211920190417_092825

By vvg