Baigėsi projekto „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023m. vietos plėtros strategija“ Nr. 42VS-KK-15-1-06747-PR001 pagal LKP 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“, vietos projektų, įgyvendinamų pagal VPS  II prioriteto „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“ VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4 kvietimo Nr. 6 paraiškų pateikimo laikas.

Kvietimo Nr.6 metu gautos 9 vietos projektų paraiškos. Bendra prašoma paramos suma vietos projektams įgyvendinti 89 829,63 Eur.

Autorius vvg