Gruodžio 3 d. Savivaldybėje vyko seniūnų pasitarimas, kuriame dalyvavo ir Savivaldybės vadovai – meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotojas A. Marcinkevičius, administracijos direktorius E. Visockas, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistai J. Šiugždinis, D. Sodaitis, taip pat Prienų rajono vietos veiklos grupės (VVG) pirmininkė V. Žliobienė.
Pasitarime Prienų rajono VVG pirmininkė V. Žliobienė pristatė VVG projektą pagal Vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Šis projektas nukreiptas į kaimiškųjų teritorijų nevyriausybinių visuomeninių organizacijų (NVO) iniciatyvų skatinimą, kultūros tradicijų, amatų saugojimą ir sklaidą, materialinės bazės stiprinimą. Pirmininkė kvietė seniūnus aptarti su bendruomenėmis, kas galėtų teikti projektus, ir pateikti paraiškas VVG. Terminas vietos projektams teikti – nuo š. m. gruodžio 27 d. iki kitų metų vasario 15 d. Numatyta paramos suma šiam paraiškų surinkimo etapui – 100 000 Eur,  kurie skirti finansuoti 10 projektų. 20 proc. reikės prisidėti savo lėšomis arba savanorišku darbu.
Kaip teigė V. Žliobienė, maždaug kitų metų vasarą planuojama vykdyti 5 projektus (paramos suma iki 20 000 Eur), kurie skirti NVO socialinės veiklos skatinimui ir įvairinimui, nesukuriant darbo vietų. Bendruomenės savo turimas patalpas galės pritaikyti šiai veiklai: įsigyti reikiamų priemonių skatinančių amatų plėtrą, sveiko gyvenimo būdo propagavimą, įrengti darbo vietą  (siuvėjui, kirpėjui ir pan.).

DSC_0018DSC_0005-1DSC_0013

Autorius vvg